Teacher Profile

Tameshia White
Physical Education

(916) 433-5100 ext. 1707